D班的课外活动(百道)

2013-08-08

D班的课外活动去了福冈塔和TNC会馆机器人广场。从福冈塔能眺望到福冈的市街。因为天气好所有看到了很远的地方。

DSC00116 DSC00128 DSC00136 DSC00137 DSC00151 DSC00155 DSC00159 DSC00162 DSC00164DSC00125   DSC00160 DSC00161 DSC00163 DSC00164

Copyright(c) 2013 福冈国际学院 All Rights Reserved.